Talep Formu
Sizi Arayalım
Tanıtım Filmi
Bize Ulaşın
Çözümlerimiz

Yana Kayar

Bahçe Kapıları

 

Garaj Kapıları
ı,meıır.ez lslıı1ka.vıııı.al& glılyııpm alanı ij.ıpııf rinııo-ıoı w ıcontnılfD açılı, kııpanablmeal ıçrı, Stıer Yaııı b8hÇe kııpısı motıı1an kıılay mcntııj       meal, 88l3llll.w uzun a(nçelıgmıısı
ile Qııljln birkalıte yapısınar.
  • Eıeııtı1k k8sln11ıımde manuelclaıııkelleaçıma.yaGlanakaııillıır. Uzaklan kumanda, ııutıın ıcantnılQ gibi bOOıkontrol sıııııımıe U)'glAanabllr.
  • R1.GE (800 Jqı) Yanaka)'arkllpı mclıını R1.10K1 (1000 kg}
  • Bull 20T (2000 kg) Bul 40T (4000 lqj)
  • BektrDmekanlk,yojlun kıılanıma uygundur,
  • v•arııı.8lst8ml ıeuzı.ıı amoo.
  • Sessiz çalışma.
  • Bakım gerektirmeyen
Çözüm Ortaklarımız
Copyright © 2015 Siber - Otomatik Kapı Sistemleri
Tüm Hakları Saklıdır.

Kurumsal    Çözümlerimiz    Bizden Haberler    Çözüm Ortaklarımız    Referanslarımız    Faydalı Bilgiler    İletişim
Ferhatpaşa Mh. Yeditepe Cd. No:68 - Ataşehir
0(216) 660 07 07 - 0(216) 660 19 27
info@siber.com.tr